Sanadhya Surnames

The existing common surnames of Sanadhyas

(It may be an incomplete list and needs to be updated through Member’s contribution)

 • Adharuj
 • Arele
 • Awasthi
 • Bachkaiyan
 • Badal
 • Balothiya
 • Baroliya
 • Barua
 • Basediya
 • Bhardwaj
 • Bhartiya ( adopted surname )
 • Bhatele
 • Bilthare
 • Bilthariya
 • Birthare
 • Bohare
 • Budhouliya
 • Butoliya
 • Chansoriya
 • Choubey
 • Dandotia
 • Dantre
 • Dehulia
 • Deoliya
 • Devpuria
 • Dhimole
 • Diwan
 • Dixit
 • Donoriya
 • Dubeniya
 • Dubey
 • Dwivedi
 • Girdonia
 • Gontiya
 • Goswami
 • Gubrele
 • Hardenia
 • Hindoriya
 • Jaroliya
 • Jharkhariya
 • Joshi
 • Kankar
 • Kankariya
 • Kashyap
 • Katare
 • Khemariya
 • Khurasiya
 • Koutu
 • Kurchaniya
 • Lamania
 • Mahere
 • Mishra
 • Mudgal
 • Mudhoutiya
 • Mukhraiya
 • Nagaich
 • Naroliya
 • Naveriya
 • Nayak
 • Ojha
 • Pachoniya
 • Pachouri
 • Pancholi
 • Paliya
 • Pandey
 • Pandit
 • Parashar
 • Pastariya
 • Pathak
 • Piploniya
 • Purohit
 • Rajoriya
 • Rawat
 • Sahariya
 • Samadhiya
 • Sandilya
 • Saraiya
 • Sentiya
 • Sharma ( Adopted surname. In line with Brahmins of  North from where migration started)
 • Shroti
 • shrotriya
 • Shukla
 • Sirothia
 • Sridhar
 • Sthapak
 • Swami
 • Tenguriya
 • Thapak
 • Tinguriya
 • Tiwari
 • Trigunayat
 • Tripathi
 • Udenia
 • Upadhya
 • Upadhyay
 • Vaidehi
 • Vaidya
 • Vyas